Search form

1 Jon 1:7

7Na te ka has ria ra turu ualesala, ba ra te ka haniga hobotora bu rahatsing tere Iesu a Pien Tson tere Sunahan te galus ba nena u markato u omi hoboto i tarara.