Search form

1 Jon 1:9

9Te pokeie rara a man ka man omi ti kato ra, be Sunahan te toan lu ba ra nei ra u markato u omi i tarara ba te galus ba has nena a man ka man omi hoboto te kana i tarara. Taraha, e Sunahan a hihipakoko na e matskö hasina.