Search form

1 Jon 2:11

11Kaba a katun te paköena a hahatoulana i tanen e kana turu kuhil. Nonei e here nei a katun te silana tara maroro a kuhil. Nonei e ma atei sile nei ime te la uanen, taraha a ka e kuhil koruna na nonei e here nei a katun a matakiau.