Search form

1 Jon 2:12

12Alia e koloto uagu i tamilimiu, a ma tsi galapien, taraha e Iesu e lu ba beri limiu u markato u omi.