Search form

1 Jon 2:19

19U katun teka i la ba hakapa rio ra, taraha nori i ma katun hamana uai tara pal barebana i tarara. Sanena nori ti katun u i tarara, nori sane gi kaka haniga gono meri ra. Kaba poata ti la ba rien ra, ba barebana e atei sil taler nori hoboto e ma katun uari tara pal barebana i tarara.