Search form

1 Jon 2:22

22Na a katun te poiena e Iesu e ma Kristo nei te hopu kapin e Sunahan, nonei a katun teka te gamo koruna. A katun te tori-tsuga nena e Tamarara ne Iesu a Pien Tson i tanen, nonei a katun teka te korupakö nena e Kristo.