Search form

1 Jon 3:1

A galapien tere Sunahan

1Tara iam te mar ngil koru mera nei e Sunahan ara. E Tamarara e mar ngil koru mera nei ra antunana te go ngö merien ra a galapien tere Sunahan. Na ara a galapien hamana tere Sunahan. A barebanana i puta te ma katun uari tere Sunahan e ma atei sil rari ra, taraha nori e ma atei sil hase rien.