Search form

1 Jon 3:10

10A ka teka e haruto nena a katun te pien uana tere Sunahan na katun te pien uana tere Satan: a katun te ma kato haniga nei e ma pien uanei tere Sunahan. Na a katun te ma ngile nei a hahatoulana i tanen e ma pien has uanei tere Sunahan.