Search form

1 Jon 3:14

14Ara has i ka halhal ban a nitoatoa tere Sunahan ne herei u katun u mate. Kaba ara e atei sil talera ara i la ba nema a tou mate teka me aroho uarima tara nitoatoa. Ara e atei silera a ka teka taraha ara e ngil koru rera u hahatoulana i tarara, a pal barebana te hamana ria tere Iesu. A katun te ma ngile nei u hatoulana e ka noana tara tou mate. Nonei e ka halhal ba nena a nitoatoa tere Sunahan ba te here nei a katun a mate.