Search form

1 Jon 3:2

2A ma tsomi, ara a galapien tere Sunahan i romana. Nonei e ma haruto noa ranei ra te gi na mar kato u ra romana. Kaba ara e atei silera a ka teka: poata te butu nama romana e Kristo ba ra te here roien romana, taraha ara e tare rou a peisanen noa has.