Search form

1 Jon 3:21-22

21-22A ma tsomi, te ma poe reia ra, “Alia e kato homigu,” ba ra te tatei ongolora i matane Sunahan ba te luera a ka te singo sile rara. Taraha, ara e hengo hanige iera u ranga tere Sunahan ba te katoera a man ka te hasasale nen. 23Nu ranga tere Sunahan te kato uana teka: ara gi hamanaia tere Iesu Kristo a Pien Tson i tanen ba ra te hiangilngilira, te poien.