Search form

1 Jon 3:23

23Nu ranga tere Sunahan te kato uana teka: ara gi hamanaia tere Iesu Kristo a Pien Tson i tanen ba ra te hiangilngilira, te poien.