Search form

1 Jon 3:24

24A katun te hengo hanige iena u ranga tere Sunahan, nonei e ka uana tere Sunahan be Sunahan te ka has uana i tanen. Ba ra te mar atei sil mena rei te ka uana e Sunahan i tarara teka: nonei e hala ramei ra u Namnamei i tanen.