Search form

1 Jon 3:4

4U katun hoboto te kato homir e tori-tsuga ba ner u Lo tere Sunahan, te kato has uana u markato u omi hoboto.