Search form

1 Jon 4:13

13Ara e atei silera te ka uara ra tere Sunahan ne Sunahan e ka has uana i tarara, taraha nonei e hala ranei ra u Namnamei i tanen.