Search form

1 Jon 4:14

14E Tamarara e hala sile mei a Pien Tson i tanen te go mi haka haniga meri a barebana i puta. Alam u tarei a ka teka ba lam te hatei hamana namen.