Search form

1 Jon 4:17

17Te ongolo uara ra romana tara poata te butuna u kot tere Sunahan, ba ra te atei silera u ngilngil i tarara e butu haniga nitoa talana. Taraha, a nikaka i tarara i puta teka e kato uana tara nikaka tere Iesu.