Search form

1 Jon 4:6

6Kaba ara u katun tere Sunahan. A katun te pien uana tere Sunahan e hengo uana i tarara. Na katun te ma pien uanei tere Sunahan e ma hengo uanei i tarara. E kato uana teka, ba ra te atei silera a Spirit a mana na spirit a gamo.