Search form

1 Jon 5:15

15Ara e atei silera e Sunahan e hengo uana tara mamana ka te singo sile rara, na ra e atei sil hasera nonei e hala ranei ra a man ka te singo sile rara.