Search form

1 Jon 5:19

19Ara e atei silera te pien uara ra tere Sunahan na mamana han hoboto i puta e kana tara nipepeito tere Satan.