Search form

1 Jon 5:20

20Ara e atei silera a Pien Tson tere Sunahan e la uama tara han i puta teka ba te hala ranei ra a niatei te gi tatei atei sil meni ra e Sunahan hamana. Ara e kaka gono mera e Sunahan hamana ne Iesu Kristo a Pien Tson i tanen. Nonei a Sunahan hamana teka, na a katun te ka uana tara Pien Tson i tanen e ka mena a nitoatoa te ka nitoana.