Search form

1 Jon 5:9

9Ara e roron hamanera a ka te hatei ranei ra a katun. Na ra gi hamana hasi a ka te hatei ranei ra e Sunahan, taraha u ranga i tanen e mana koruna. E Sunahan nonei te hatei nena a man ka teka. Nonei te hatei hamana nena a Pien Tson i tanen.