Search form

1 Pita 1:2

2I manasa koru e Sunahan e Tamarara e atei sil hakapa riou limiu me hopu kap mera nei limiu i tanen. Nu Namnamei i tanen e kato rilimiu u katun i tanen. Taraha, e Sunahan e ngilena alimiu go gogoso meiam u rahatsing tere Iesu Kristo ba te mamaniete men. E Sunahan e tatei tatagi koru rano limiu, ba te hala ranei limiu a masalohana pan.