Search form

1 Pita 1:3-4

A ka a niga te hamana sile rara

3-4Ara gi hala meni u haniga tere Sunahan e Tamana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Taraha, nonei e tatagi koru rena ra, na nonei e hatakei mei e Iesu Kristo tara tou mate te go hala merien ra a nitoatoa a tsimus. Na ra e toatoa mera te hamana sile rara a nitoatoa a niga ti haka beri ra i Kolö, a man ka te ma tatei omiri ne ma tatei mulari ne ma tatei taiari. 5Nonei e lu pouts mera nei romana limiu i tanen, na nonei e haruto nena romana a nihitaguhu teka tara kapakapana poata. A nitagala tere Sunahan e hatongo kap rano ra tara nomi tara poata te hamana ria ra.