Search form

1 Pita 1:5

5Nonei e lu pouts mera nei romana limiu i tanen, na nonei e haruto nena romana a nihitaguhu teka tara kapakapana poata. A nitagala tere Sunahan e hatongo kap rano ra tara nomi tara poata te hamana ria ra.