Search form

1 Pita 2:11

U katunun kui tere Sunahan

11A ma tsomi, alimiu e heremi u katunun hulala tun i puta, na limiu e ke iemiu a tsitabubun poata turu tsiktsiki teka. Na lia e ranga hatatagi mera gilimiu, alimiu go ma rongarongemi a peisamilimiu te go kato meni a man ngil a man omi, u ngil te roron hiatatung mena u namnamei i tamilimiu.