Search form

1 Pita 2:13-14

13-14Alimiu go kukute iam u ngil tara Tsunono ba te haka pute iemiu a peisamilimiu turu katun hoboto te pan ria i tamilimiu. Alimiu go ka puta mia tara Gamman Pan te pan koruna i tamilimiu, na turu gamman u tetenei has te hala merien te gi hahuna meri u katun te kato homir ba te solosei rer u katun te kato hanigar. 15Taraha, e Sunahan e ngilena alimiu go kato haniga iam ba te kato hahalongolo remiu u katun u tutu te raranga homi sil rario limiu.