Search form

1 Pita 2:23

23Nori i hahakosia i tanen kaba nonei e ma palisei u hahakos. Tara poata te kamits ien, nonei e ma torohanan palisei a kamits i tanen. Kaba nonei e sola meni a peisanen tere Sunahan te tsimou hamatsköena a mamana ka.