Search form

1 Pita 2:9

9Kaba limiu a pal katun te hopu kapir e Sunahan, u pris tara King. Alimiu a hun katun a gogoso tere Sunahan ti hopu kap merai te go habulungana menami a man toukui a man niga i tanen, nonei te ngö rema limiu turu kuhil me la uamiu turu ualesala u niga i tanen.