Search form

1 Pita 3:1-2

A man munmun tahol

1-2Na tara markato tara nikaka haniga hoboto, alimiu a tohaliou e go haka pute mia a peisamilimiu tara pal tson i tamilimiu. Na sanena a palai i taren e gi ma hamanei u ranga tere Sunahan, nori e tatei hamana noa has mer te tara mena rien a markato a niga i tamilimiu. Te ma katoe milimiu tu toa tu ranga i taren, a palai e tatei hamana noa hasir, taraha nori e tare riou te kato mena milimiu a markato a gogoso na markato te hapan mena milimiu a Tsunono. 3Alimiu e go ma hakats hapara nami te go hataratara haniga koru menami a peisamilimiu i ielesala ba te roron herokoemiu u hulu ba te hamagoemiu u beroana nu kabono te hol seina ba te roron hasobuemiu u hasobu u niga. E moa.