Search form

1 Pita 3:18-19

18-19Taraha, e Kristo e sagoho hasi a kamits ba te mate silena u markato u omi i tarara. Nonei e mate a toa puku a poata ba te ma tatei mate lel nei. Nonei a katun a niga te mate silir u katun u omi. E kato sil te ga peigi merien ra tere Sunahan. A tuanreinen e mate, kaba nonei e toatoa mei a markato turu namnamei, ba te na rarariena u ranga tara man namnamei ti kaia tara makumun kits. 20A man namnamei teka nori u katun u hihipus ti kaia tara poata tere Noa i manasa. Nonei tara poata e Sunahan e solon hahaloso ba te tuatami koruna tara poata te kukui meni e Noa a tolala. Kaba a eliel puku a katun ti toatoa silaia turu uolo pan te kato hamatir a palair u katun hoboto.