Search form

1 Pita 3:21

21U uolo e haharoei nena a tou baptais i tarara. U uolo e taguhir a pala tere Noa, na tou baptais e taguhu has rano ra. E ma ka sile nei te ga galus ba meni u korkoriana turu tuanrei tun i tarara. E moa. A tou baptais i tarara e mouna uana ara e hateie rei e Sunahan ara e ma sabie rei ta ka ta omi i tarara. Ara e tatei mar kato uara teka, taraha e Sunahan e hatakei poutsi e Iesu Kristo tara tou mate.