Search form

1 Pita 5:1-2

U sipsip tere Sunahan

1-2Alia e ka megu u ranga tara pal kapan i tamilimiu te tara kap ner u lotu. Alia has a katun pan turu lotu i tarara. Alia u ruto hakapi te kamitsia e Kristo na lia e lu gono has megoen romana a nikapan tara poata te butu namen romana. Alia e ranga hatatagi mera golimiu, alimiu go taratara kap haniga riam u katun te hala rilimiu e Sunahan. Nori e hereri u sipsip na limiu u katunun taratarakap i taren. Alimiu go ma kato memi a toukui teka te hakui tun mera nei e Sunahan alimiu. E moa. Alimiu go ka meiam u ngilngil i peisamilimiu ba te katoe men. Alimiu go ma kato sile mien te go lu mena milimiu ta moni. E moa. Alimiu go ngil hatagala tune men. 3Ma hamal rami u katun te taratara kap rami limiu. E moa. Alimiu go kato menami a markato a niga te tatei tatatie ren.