Search form

1 Pita 5:8

8Alimiu go hakats haniga mia i peisamiu ne go hanei haniga iam! Taraha, a pakö i tamilimiu e Satan e roron hula lana ba te sakiena ta katun te ga kato homien. E here nei a ka a hie a kapan te ngöeri a laion te ngala homina ba te sakiena ta ka ta toatoa te ga nouen.