Search form

1 Tesalonaika 1:1

1Alam ere Pol mere Sailas ne Timoti e tara pouts ramo limiu i romana, alimiu hoboto u katununa tere Sunahan e Tamarara, na te katun has uamiu tere Iesu Kristo a Tsunono. Alam e hala menami a kalanloun teka i tamilimiu u katun te lotu hoboto mia tara taun i Tesalonaika. Alam e ngilem e Sunahan e tatei tatagi rano limiu ne tatei hala has ranoi limiu a masalohana.