Search form

1 Tesalonaika 1:10

10Na nori e hatei has rari lam alimiu e hahalosemiu a Pien Tson tere Sunahan te kopis pouts uana men romana i Kolö — e Iesu, e Sunahan te hatakei poutse ien tara tou mate i tanen. Nonei e hatongo kap ranoa ra romana tara poata tara nihahuna, te butuna romana a raharaha pan tere Sunahan.