Search form

1 Tesalonaika 4:13

Poata te la pouts nama romana a Tsunono

13A ma tsi hahatoulana, alam e hatei has rami limiu u katun ti mate ti hamanaia tere Iesu. Alimiu go ma tabe sil koru ramien te kato uar a pala te hahamanar. A pala teka e ma hamaneri te gi na ka haniga hoboto gono menien e Sunahan i murina a tou mate i taren.