Search form

1 Tesalonaika 5:23

23Alam e ngilem e Sunahan e tatei kato hagogoso nitoa nena a torimilimiu, e Sunahan te hala nenama a masalohana i torirara. Alam e ngil hasem e Sunahan e tatei tara kap nena u namnamei i tamilimiu na torimilimiu nu tuanrei i tamilimiu, ba limiu te tatei niga nitoamiu tara poata te la pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara.