Search form

1 Tesalonaika 5:5

5Taraha, ara hoboto u katununa turu ualesala na tara lan. Ara e matsköra ne niga has ria i matana e Sunahan, ba ra te atei sil hase ren. Na ka teka e kato uana tara markato turu ualesala. Ara e ma katun uarei tara bong na turu kuhil, te haharoei nena a markato a omi na a nitutu.