Search form

1 Tesalonaika 5:6-7

6-7A katun e roron soho mena bong na katun e roron spak has mena bong. Na katun te ma atei sile nei te la nama romana u Lanin Hahuna tara Tsunono, nonei te here nei a katun te sohona tsi a katun te spakina. Kaba ara gi ma kato uai teka. E moa. Ara gi herei a katun te kalatana ba te hakats hanigana. 8Taraha, ara u katununa tara lan. Ara gi hamana haniga u tere Sunahan ba ra te hiangilngil noara. Na ra gi hamana noa hasi e Sunahan e lu ba ranoa romana ra tara nomi.