Search form

1 Timoti 1:12

E Pol e haniga uana tere Sunahan te tatagi mena neien

12Alia e haniga uagu tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, te hatagale nolia tara toukui i tanen. Nonei e poiena alia e antunagu tara toukui teka, na nonei e hopu kap nio lia te go kui beme nien lia.