Search form

1 Timoti 1:2

2Alia e koloto uagu i tamulö, o Timoti. Alö e heremi a pien hamana i tar te hamana hoboto uara ra tara Tsunono. E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei taguhe rio lö ba te tatagi has nario lö ba te hale roi lö a masalohana.