Search form

1 Timoti 1:9-10

9-10Na ra e atei sil hasera u Lo i ma haka silei a katun a matskö. E moa. U Lo i haka silei u katun te roron pekoer u ranga tere Sunahan, nu katun u hihipus, nu katun te rama ner e Sunahan ba te kato homir, nu katun te ka halhal ba ner e Sunahan. U Lo i haka silei a katun te atungena e tamanen tsi e tsinanen na tana katun has, nu katun u tsikotsikolo nu tson te hiasesein-tsonur na tohaliou te hiahahaloku poutsur, na katun te kopena a tana katun, na katun a gamogamo. U Lo i haka silei a mamana katun hoboto te omier u hihatuts u mana. Nori teka u katun te haka silri e Sunahan u Lo i tanen. 11Nu hihatuts u mana e kana turu Bulungana u Niga te halei a Sunahanina tara nisasala alia te go habulungana menien lia.