Search form

1 Timoti 3:13

13U katun te kato hanige ier a toukui tara katunun hitaguhu e lue riou a solo a niga, ba te antunan ranga hongolo ner a man ka te hamane rara te pala uara ra tere Iesu Kristo.