Search form

1 Timoti 3:14-15

A mouna u lotu i tarara

14-15Alia e ngilin la boroboro uagu i tamulö, kaba te go mokomoko u romana lia, alia e koloto menagi a tsi kalanloun teka i tamulö ba lö te tatei atei silem ime te mar kato uana a katun te pala uana tere Sunahan. A hun katun tere Sunahan e hatagalena u ranga u mana ba te here nei a luman lotu tara Sunahan te toatoana. 16Alia e hateie golö a mouna u lotu i tarara e pan koruna ba te kato uana teka:

E Kristo e butun katunuma.

Nu Namnamei u Goagono e harutein te matskö uen.

Nu angelo i tara hase ien.

U katun i rarareia e Kristo turu han u para, bu katun e hamana uar i tanen.

Be Sunahan e ngö pouts mena teien i Kolö.