Search form

1 Timoti 3:2

2A katunun pepeitokap turu lotu e ma tatei ka menei ta ka ta omi i tanen. Nonei e ga ka mei a toa puku a tahol i tanen. Na nonei e ga hakats haniga ba te hala pute iena u ngil i peisanen ba te kato hamatsköna. Nonei e ga hatasu meri u katun halhal i luma i tanen. Na nonei e ga atein hihatuts has.