Search form

1 Timoti 3:6

6A katun te hamana tsimusuna e ma tatei lue nei a toukui tara katunun pepeitokap turu lotu. Nonei e namos ranga seseina i peisanen pouts ba te luena a nihahuna te lu e Satan.