Search form

1 Timoti 3:8

U katunun hitaguhu turu lotu

8U katunun hitaguhu turu lotu e gi kato haniga has ba te ranga hamatskör. Nori e ma tatei ua hapareri u wain ne ma tatei ngil koru haseri te gi gono beme nien a peisaren a moni.