Search form

1 Timoti 5:10

10Nonei a amoba teka e tatei ka mena a solo a niga tara man markato man niga te kato mamen. Hena, te hatuts haniga rien a galapien i tanen ba te tara kap haniga ranen, ba solonen e tatei kana turu lista. Na te taguhu haniga rien u katun u tuku tara tana han, ba te galusena a mour u katun u Kristen ba te taguhu rena u katun te ka mer a nimate ba te torohanan katoena a mamana markato a niga, nonei e tatei hakoloto nena a solonen turu lista.