Search form

1 Timoti 5:11-12

11-12Kaba alö go ma kolotoni a solor u amoba te mala hitots noar. Taraha, te gi ranga hamana uen i iasa te gi kui beme nien e Kristo peisa, nori toum e hitöl lel riou i murimuri ba te pekoe ier u ranga hamana ti kate ien tere Kristo me kato homir. 13Nori u amoba teka e karous toum has riou romana te hula la uaren tara man tana man luma. Na nori toum e ranga pinopino sil hase riou a palabir u katun ba te kato pinopino tunur ba te ranga ner a man ka te ma matskö nei i taren.